Tuesday, March 17, 2009

" deja vu "

'maka, kamu kah serbuk yang akan kutuangi hingga melarut dalam putaran rasa yang berkejaran antara diam dan denting akustik cawan kecil kita...'

No comments:

Post a Comment